Untaian Langkah

Tuesday, January 29, 2013

Berilah Khabar Gembira

Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda; maksudnya :

"Berilah khabar gembira kepada umat ini dengan sanjungan, agama, ketinggian, pertolongan, dan keteguhan di muka bumi; sesiapa di antara mereka yang beramal dengan amalan akhirat untuk tujuan dunia maka ia tidak akan mendapat bahagian (balasan) di akhirat."

Share/Bookmark