Untaian Langkah

Friday, July 06, 2012

Perhatikanlah Wahai Pemburu-Pemburu Harta

HARTA DISOAL DUA KALI

Sejarah Islam mencatatkan bahawa Abdurrahman bin Auf  ra adalah seorang sahabat yang paling kaya. Sesudah Nabi SAW meninggal dunia, ada seorang sahabat lain yang berkata kepadanya, "Ya Abdurrahman, kami khuatir ajalmu diundur Allah sehingga tidak cepat menyusul kepergian Rasulullah SAW"

Abdurrahman bin Auf bertanya, "Kenapa, ya sahabatku?"

Orang itu berkata lagi, "Apakah anda tidak pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang menyatakan : Tidak akan berganjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang empat hal. Masa mudamu, engkau gunakan untuk apa. Usiamu, engkau manfaatkan untuk apa. Ilmunya, untuk apa dia amalkan. Dan harta bendamu,  dari mana engkau perolehi dan ke mana engkau nafkahkan."

Selanjutnya orang itu berkata, "Masanya mudanya ditanya sekali, usianya ditanya sekali, ilmunya ditanya sekali, akan tetapi hartanya ditanya dua kali, dari mana ia diperolehi dan untuk apa ia dibelanjakan."

Mendengar penuturan sahabatnya, Abdurrahman bin Auf menjawab pasrah, "Apakah salahku kalau aku membelanjakan 100 di pagi hari, lalu Allah memberikan kepadaku 1000 di malam hari?" 

Share/Bookmark